HOME | DIENSTEN | PORTFOLIO | VOORWAARDEN | CONTACT

onzeOp al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de FotografenFederatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij Rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005. Op verzoek wordt u kosteloos een exemplaar verstrekt.

Daarnaast hanteert Lumivo de volgende voorwaarden:

Lumivo heeft veiligheid hoog in het vaandel. Alle fotolocaties worden van te voren op geschiktheid gecontroleerd. Conform de wettelijke eisen stellen wij de volgende eisen aan locaties waar met onze helikopter gevlogen moeten worden:
- Voor onze helikopter hebben wij genoeg ruimte nodig om te kunnen opstijgen en landen, dat houdt
in dat wij minimaal 50 meter afstand moeten kunnen houden van objecten en mensen die niet tot de te fotograferen locatie behoren;
- De landingsplaats moet controleerbaar zijn op de toeloop van mensen;
- Er wordt niet gevlogen in gebieden met aaneengesloten bebouwing;
- In geen geval zal een eventuele schadeclaim de dekking van onze polis overschrijden.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Als u twijfels hebt over de geschiktheid van de locatie neeemt u dan contact met ons op. De klant is ten alle tijde verantwoordelijk voor de geschiktheid van de te fotograferen locatie. Indien wij op een locatie komen die duidelijk niet aan bovengenoemde eisen voldoet, zullen wij ten alle tijde 50% van de hoofdsom aan u doorberekenen.